Predicció marítima a Catalunya

Maritimum té per objectiu donar a conèixer l’estat i la previsió de la mar del litoral català mitjançant les dades obertes que proporciona la Generalitat de Catalunya.

La informació referent a la previsió marítima, de vent i del temps està segmentada per poblacions donant informació així de tots els municipis costaners del litoral Català. La previsió de la mar i el vent es mostra en intervals de 6 hores en llarg de les pròximes 24 hores.

Maritimum

Maritimum destacat a